endlessly, hand made ceramic modules with magnets, metal structure, 315 x 98.4 in., Promocyjna Gallery, Warsaw, 2010

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz